Zigbee2MQTTAssistant is een grafische frontend voor de Zigbee2MQTT tool. Je kunt hiermee gedetaileerde informatie van je aangemelde Zigbee devices opvragen, Zigbee devices renamen/verwijderen, een interactieve map van je Zigbee netwerk tonen en het aanmelden van nieuwe devices op je Zigbee netwerk aan/uitzetten.

Docker

Aangezien ik Domoticz gebruik en niet HomeAssistent moet je de Zigbee2MQTTAssistent in een Docker runnen om deze te kunnen gebruiken. Installeer hiervoor de Docker omgeving door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Update je systeem eerst
   sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
  2. Download en installeer Docker
   curl -sSL https://get.docker.com | sh

   (je kunt de warnings negeren)

  3. Geef rechten aan de ‘pi’ gebruiker om Docker te gebruiken
   sudo usermod -aG docker pi
  4. Installeer dependencies
   sudo apt-get install libffi-dev libssl-dev
   sudo apt-get install -y python python-pip
   sudo apt-get remove python-configparser
  5. Reboot je Raspberry Pi
   sudo reboot
  6. Installeer Docker Compose
   sudo pip install docker-compose
  7. Controleer of Docker goed is geïnstalleerd en actief is
   docker info

 

Zigbee2MQTTAssistent

Als de Docker goed werkt dan hoef je alleen nog maar het volgende commando te gebruiken om Zigbee2MQTTAssistent stand-alone te installeren/gebruiken:

docker run -p 8880:80 -e "Z2MA_SETTINGS__MQTTSERVER=<mqttserver>" -e "Z2MA_SETTINGS__MQTTUSERNAME=<mqttusername>" -e "Z2MA_SETTINGS__MQTTPASSWORD=<mqttpassword>" --restart unless-stopped carldebilly/zigbee2mqttassistant

(stel de gegevens tussen < > in naar jouw situatie, zo is mqttusername en mqttpassword vaak leeg)

Hierna zal de Zigbee2MQTTAssistant beschikbaar zijn op de volgende URL:

http://ip-adres:8880




Hieronder zie je een aantal screenshots wat je allemaal met de Zigbee2MQTTAssistant kunt.








Conclusie

Zigbee2MQTTAssistant is een erg handige tool om snel en gemakkelijk meer inzicht in je Zigbee netwerk te krijgen.