Met Domoticz kun je standaard al diverse grafieken tonen. Je bent dan echter wel gebonden aan welke mogelijkheden Domoticz je biedt. Verder kun je in Domoticz zelf geen Dashboard maken waarbij je in één oogopslag een overzicht van al je data ziet. Dit kun je eenvoudig oplossen door de data van Domoticz door te sturen naar een aparte database (Influx). Deze database kun je dan weer met een aparte tool (Grafana) op een mooie manier presenteren.

In deze blog leg ik uit hoe je dit voor elkaar krijgt. In totaal moet je 4 stappen doorlopen:

  1. Installeer Influx (database)
  2. Installeer Grafana (presentatie tool)
  3. Configureer Domoticz om je data naar Influx te sturen
  4. Configureer Grafana om je data te presenteren

Influx

Ik heb de volgende instructies gevolgd om Influx te installeren op mijn Debian Server:

wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
source /etc/os-release
echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
sudo systemctl unmask influxdb.service
sudo systemctl start influxdb

Configueer hierna de lokatie voor de configuratie-file van Influx met het volgende commando:

influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf

Je kunt later de file ‘/etc/influxdb/influxdb.conf’ eventueel nog naar jouw behoeften configureren.

Je Influx database zal nu standaard starten op:

http://ip-adres:8086

Als je hier naar toe gaat dan zal deze default ‘404 page not found’ geven, maar dat is voor nu OK.

Creëer nu de database die we straks voor Domotiz gaan gebruiken met de volgende commando’s:

influx
CREATE USER admin WITH PASSWORD 'your-password' WITH ALL PRIVILEGES
exit
influx -username admin -password your-password
CREATE DATABASE Domoticz
exit

Grafana

Ik heb de informatie van de Grafana site gebruikt om Grafana te installeren.

Voer de volgende commando’s uit:

sudo apt-get install -y apt-transport-https
sudo apt-get install -y software-properties-common wget
wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
sudo apt-get update
sudo apt-get install grafana

Om Grafana automatisch op te starten tijdens boot moet je de volgende commando’s nog uitvoeren:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable grafana-server

Start the Grafana service met het volgende commando:

service grafana-server start

Hierna zal Grafana draaien op de default port 3000 met default login / paswoord (admin / admin).

http://ip-adres:3000
Verander nu je paswoord en je krijgt het volgende scherm te zien:


Domoticz

In Domoticz moet je nu instellen welke gegevens je naar Influx wilt sturen. Dit doe je in:

Instellingen > Meer Opties > Data Versturen > InfluxDBDoe dit voor elke waarde die je later wilt tonen in Grafana.

Configureren Grafana

Als eerste moet je een data source toevoegen. Dit is de Influx database die we in stap 1 hebben geconfigureerd. Zie ook het volgende screenshot:


Nadat we een data source hebben toegevoegd kunnen we eindelijk een Dashboard gaan maken. Kies ‘New Dashboard’ en vervolgens ‘Add Query’Je moet nu je queries gaan maken waarbij je aangeeft welke data je wilt zien en hoe deze gepresenteerd moet worden.Zie het volgende filmpje met een uitleg over queries in Grafana.Op internet zijn ontzettend veel filmpjes en tutorials te vinden hoe je met Grafana moet werken. Vooral de volgende link bevat veel informatie om je snel op weg te helpen. Het werkt allemaal erg intuïtief en je hebt al snel resultaten.

Mijn eerste versies van mijn Dashboards, na een middagje hobbyen, zien er nu als volgt uit:


Maar je kunt nog veel meer visualiseren met Grafana. Je kunt dit eventueel ook combineren met data van andere programma’s dan Domoticz. Dat is wellicht iets voor een volgende blog.