Om de software van de Creality Ender 3 Pro te kunnen updaten moet je deze eerst van een zogenaamde bootloader voorzien. Dit is een éénmalige actie en hierna kun je in toekomst altijd eenvoudig de nieuwste software op je printer zetten. Ik heb gebruik gemaakt van de informatie van deze link om dit voor elkaar te krijgen.

Je hebt voor het installeren van een bootloader op je Creality Ender 3 Pro printer een Arduino Uno nodig die je voor weinig geld kunt vinden.

U8glib

Als eerste moet je de Arduino IDE software installeren. Als dit is gelukt moet je de U8glib library installeren. Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Kies ‘File > Examples > Arduino ISP’ en laad deze in
  2. Kies ‘ Sketch > Include Library > Manage Libraries’ en installeer de ‘U8glib’ library


Sanguino Board

Installeer het ‘Sanguino Board’ door de volgende acties:

    1. Kies ‘File > Preferences’ en voeg de volgende regel toe onder ‘Additional Boards Manager URL’
      https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json    2. Kies ‘Tools > Board > Board Manager’ en installeer het ‘Sanguino’ Board

Upload sketch naar Arduino Uno

Kies onder Tools als board ‘Arduino Uno’
Kies ‘Sketch > Upload’ om je sketch file naar je Arduino Uno te uploaden. De Arduino Uno moet verbonden blijven met je computer. Verplaats je Creality Ender 3 Pro printer zodat deze vlak bij het Arduino Uno bord staat. Open de box aan linker onderkant van je Creality Ender 3 Pro zodat de printplaat zichtbaar is. Verbind deze nu als volgt met je Arduino Uno Bord:


Burn bootloader

Selecteer in ‘Tools > Board’ het Sanguino bord
Stel ‘Tools > Processor’ in op ‘ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)’.Verander tenslotte in ‘Tools > Programmer’ de waarde ‘AVRISP mkll’ in ‘Arduino as ISP’ en kies dan ‘Burn Bootloader’Het burnen van de bootloader kan tot 1 minuut duren. Als dit goed is gelukt dan zul je in Arduino IDE hiervan een melding krijgen.

Nu je een bootloader op je Creality Ender 3 Pro printer hebt staan kun je deze van nieuwe software voorzien. In een volgende blog ga ik uitleggen hoe je de laatste versie van Marlin op je Creality Ender 3 Pro kunt zetten.