Als je Plex gebruikt en deelt met meerdere gebruikers dan zul je vast weleens de vraag krijgen voor bepaalde media. Met PlexRequests kun je dit gedeelte handig automatiseren. Je kunt aangewezen gebruikers de mogelijkheid geven om online hun wensen door te geven.

Installeer Meteor Framework:

curl https://install.meteor.com/ | sh

Installeer git:

apt-get install git

Installeer PlexRequests:

cd /home/user
git clone https://github.com/lokenx/plexrequests-meteor plexrequests

Zet de rechten van de files van PlexRequests goed:

chown -R plex:plex plexrequests/

Start Meteor voor eerste keer handmatig op (zodat je progress goed kunt zien) met:

cd /home/user/plexrequests
meteor --allow-superuser

Dit duurt de eerste keer vrij lang (wacht tenminste 5 minuten). Je kunt hierna PlexRequest benaderen met:

http://localhost:3000/admin

Tip: stel een forward rule op je router in zodat je deze overal ter wereld kunt benaderen

Stel nu als eerste actie een gebruiker/wachtwoord in voor het Admin account. Vervolgens kun je nog een aantal dingen automatiseren, maar dat wijst zichzelf. Gebruikers van je Plex Server kunnen nu eventueel requests maken voor bepaalde media die je automatisch op je wanted lijsten van Sickrage/Couchpotato komen als je ze approved (indien geconfigureerd).Automatisch opstarten

Om PlexRequest voortaan automatisch op te starten moet je de file ‘/etc/systemd/system/plexrequests.service’ creëren met de volgende inhoud:

[Unit]
Description=PlexRequest
After=network.target

[Service]
User=plex 
Type=simple
WorkingDirectory=/home/user/plexrequests
ExecStart=/usr/local/bin/meteor
KillMode=process
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Voer vervolgen de volgende commando’s uit:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable plexrequests.service
sudo systemctl start plexrequests.service