In deze blog leg ik uit hoe je de kernel van je Debian Server naar de laatste versie kunt brengen. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de informatie van deze link (credits gaan dus naar deze site).

Check eerst je huidige kernel versie met het commando:

uname -r

Installeer de benodigde packages om je kernel te compileren:

apt-get update
apt-get install build-essential libncurses5-dev gcc libssl-dev bc libelf-dev flex bison rsync

Download de source van de The Linux Kernel Archives
In mijn geval heb ik linux kernel 5.8 gedownload. Pak deze vervolgens uit met de ‘tar’ tool en ga naar de directory:

tar xvf linux-5.8.tar.xz
cd linux-5.8

Copiëer nu de configuratie van je huidige Linux Kernel. Op deze manier hoef je niet helemaal opnieuw te bepalen wat je allemaal moet enablen/disablen om je huidige functionaliteit te behouden:

cp -v /boot/config-<jouw huidige versie> .config

Converteer deze ‘oude’ configuratie naar het nieuwe formaat:

make menuconfig

Je krijgt nu het volgende scherm te zien:
Kies nu onderaan de [Save] button en accepteer de voorgestelde configuratie-file ([OK] button).Ga uit de tool met de [Exit] button. Vervolgens kun jouw Kernel versie gaan compileren met het volgende commando (dit kan lang duren):

make deb-pkg

Als het bouwen van je Kernel klaar is kun je 4 packages files (.deb) vinden in de lager liggende directory:

root@webserver:/tmp/linux-5.8# ls -la ../*.deb
-rwxr--r-- 1 root root   7838810 Aug  3 22:55 ../linux-headers-5.8.0_5.8.0-1_amd64.deb
-rwxr--r-- 1 root root  46787244 Aug  3 22:56 ../linux-image-5.8.0_5.8.0-1_amd64.deb
-rwxr--r-- 1 root root 653060650 Aug  3 23:07 ../linux-image-5.8.0-dbg_5.8.0-1_amd64.deb
-rwxr--r-- 1 root root   1114636 Aug  3 22:55 ../linux-libc-dev_5.8.0-1_amd64.deb
root@webserver:/tmp/linux-5.8#

Installeer deze vervolgens met het commando:

dpkg -i ../linux-*.deb

Tenslotte moet je je computer nog restarten (en eventueel je grub bootloader aanpassen):

reboot

Om te controleren of je een nieuwe Kernel hebt kun je weer de huidige gebruikte Kernel versie controleren met het commando:

uname -r

Update 23 oktober 2022
Zie ook het volgende artikel m.b.t. oplossen van ‘update-initramfs’ probleem.