Bij Linux-kernelgebaseerde besturingssystemen is ‘initramfs’ een RAM-bestandssysteem dat wordt gebruikt voor de eerste keer opstarten. Wanneer je het besturingssysteem installeert, worden alle bibliotheken, hulpprogramma’s en configuratiebestanden gecomprimeerd tot één bestand en vervolgens via het opgegeven bestandssysteem naar de bootloader overgebracht, waar het opstarten van het systeem wordt voortgezet. Je vindt deze file in de ‘/boot’ directory van je systeem en deze heeft de naam ‘initrd.image-x.yy.z’.

Bij bepaalde updates zal deze file opnieuw gegenereerd worden met het ‘update-initramfs’ commando. Nu kan het zijn dat er bij deze update gemeld wordt dat er specifieke firmware files ontbreken.

Voorbeeld missende firmware files:

Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.19.0
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/skl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/bxt_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/kbl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/glk_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/kbl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/kbl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/cml_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/icl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/ehl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/ehl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/tgl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/tgl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/dg1_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/tgl_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/adlp_guc_70.1.1.bin for module i915
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/dg2_guc_70.1.2.bin for module i915

Om dit op te lossen moet je de volgende commando’s uitvoeren:

cd /tmp
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git

cd linux-firmware/
cp i915/* /lib/firmware/i915/

update-initramfs -u