Als alternatief voor CouchPotato, om automatisch films te downloaden, kun je Radarr gebruiken. Dit is een afsplitsing van Sonarr die geschikt is voor TV Series.

Zowel Radarr als Sonarr draaien met Debian onder Mono. Met Mono kun je Microsoft .NET componenten die door Microsoft beschikbaar zijn gemaakt onder een opensource licentie draaien onder Linux. Verder ondersteunt de laatste Mono versie ook C# 6.0.

Om gebruik te maken van Radarr moet je eerst de volgende afhankelijkheden installeren voor Debian:

apt update && apt install libmono-cil-dev curl mediainfo

Hierna installeer je Radarr met de volgende stappen:

cd /opt
wget $( curl -s https://api.github.com/repos/Radarr/Radarr/releases | grep linux.tar.gz | grep browser_download_url | head -1 | cut -d \" -f 4 )
tar -xvzf Radarr.develop.*.linux.tar.gz

Je kunt het veiligste Radarr draaien onder een aparte gebruiker:

useradd --system radarr
chown -R radarr:radarr /opt/Radarr

Zorg dat je ‘radarr’ user genoeg rechten heeft voor o.a. de download en uiteindelijke lokatie van je films.

Om Radarr automatisch op te starten onder Debian Stretch (9.0) creëer je de file ‘/etc/systemd/system/radarr.service’ met de volgende inhoud

[Unit]
Description=Radarr Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
User=radarr
Group=radarr

Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono --debug /opt/Radarr/Radarr.exe --nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Vervolgens moet je deze service enablen en starten met de volgende commando’s:

systemctl enable radarr.service
systemctl start radarr.service

Vanaf nu is Radarr beschikbaar onder:

http://localhost:7878
Voor de configuratie van Radarr moet je in ieder geval de ‘Indexers’ en ‘Download Client’ instellen. Verder is het handig om notificaties (bijvoorbeeld PushOver) in ‘Connect’ te configureren. Tenslotte raad ik aan om in ‘General’ de authenticatie in te stellen op gebruikersnaam met wachtwoord.Voor een verdere uitleg over Radarr verwijs ik je naar de Wiki.