Je kunt je Raspberry Pi heel eenvoudig inzetten als een controller voor je Domotica in huis. Ik maak hiervoor gebruik van de Domoticz software.

Raspbian

Download eerst ‘Raspbian Stretch with desktop and recommended software’ image file en schrijf deze met Win32DiskImager op je SD Card van de Raspberry Pi.

Vanuit veiligheidsoogpunt staat in de laatste versie van Raspbian SSH standaard uitgeschakeld. Hierdoor kun je niet remote inloggen met Putty. Dit is eenvoudig op te lossen door, nadat je image hebt gezet op je SD kaart, een leeg bestand met de naam ‘ssh’ te zetten in de boot partitie (de eerste drive-letter van je SD kaart).

Stop het SD kaartje in je Raspberry PI en sluit de USB power aan. Met behulp van je router kun je kijken welk IP-adres je Raspberry Pi heeft gekregen via DHCP. Hierna kun je met Putty inloggen op je Raspberry PI met user-naam ‘pi’ en wachtwoord ‘raspberry’. Vergeet niet je standaard paswoord te veranderen met het commando ‘passwd’.

Update de Raspberry Pi naar de laatste software:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update
sudo reboot

Eventueel kun je hierna met ‘sudo raspi-config’ nog instellingen plegen naar jouw inzicht (host-name, lokalisatie en Advanced/Expand Filesystem).

Ook is het handig dat je Samba installeert zodat je eventueel altijd met een browser je files op je Raspberry Pi kunt benaderen:

sudo apt-get install samba samba-common-bin
sudo useradd some_user_name
sudo smbpasswd -a some_user_name

Voeg nu de volgende regels toe aan de file ‘/etc/samba/smb.conf’

[Root]
  browseable = yes
  writeable = yes
  path = /
  revalidate = yes
  comment = Share to Root
  valid users = some_user_name
  available = yes

Restart je samba service met het volgende commando:

sudo /etc/init.d/samba restart

We hebben nu dus een werkend Operating Systeem op de SD kaart van een Raspberry PI staan.

Booten van USB

SD kaart hebben echter de neiging om na verloop van tijd corrupt te raken. Je kunt daarom het beste een USB pendrive gebruiken om van te booten. Dit is echter alleen mogelijk op Raspberry Pi 3B, 3B+, 3A+ en Raspberry Pi 2B v1.2 modellen. Om je zojuist gepreparereerde SD kaart op een USB pendrive te gebruiken moet je de volgende stappen doorlopen:

Enable USB boot mode met het volgende commando:

echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt

Reboot nu je Raspberry Pi met het ‘sudo reboot’ commando en controleer dat OTP geprogrammeerd is:

vcgencmd otp_dump | grep 17:

Deze zou de waarde ‘0x3020000a’ moeten teruggeven als alles klopt.

Sluit nu je Raspberry Pi netjes af met het commando ‘sudo shutdown’. Tenslotte gaan we de inhoud van de SD kaart overzetten op een USB drive. Dit doen we weer met Win32DiskImager door de SD kaart te lezen en te schrijven naar een USB pendrive. Als je hiermee klaar bent kun je de SD kaart uit de Raspberry Pi halen en de USB pendrive erin. Je kunt nu vanaf deze USB disk booten.

Als je USB pendrive groter is als je SD kaart dan wordt niet alle ruimte benut. Normaal gesproken gebruik je dan ‘raspi-config’ met ‘Advanced > Expand Filesystem’ om deze te vergroten. Je zult dan zien dat dat echter niet werkt voor USB pendrives (alleen voor SD kaart). Om dat op te lossen zou je ‘gparted’ kunnen installeren (sudo apt-get install gparted). Met deze software kun je eenvoudig je boot partitie vergroten.

Installeren Domoticz

Het installeren van de Domoticz is eigenlijk de eenvoudigste stap. Dit doe je door het volgende commando uit te voeren:

cd /home/pi
apt install curl
sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash

Neem alle default settings over tijdens de installatie. Na een paar minuten is de installatie klaar. Voer tenslotte nog de volgende acties uit:

sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults

Start nu Domoticz op met het volgende commando:

/etc/init.d/domoticz.sh restart

Je kunt Domoticz nu bereiken in een webbrowser op:

http://ip-adres:8080

Je kunt Domoticz process op de bekende manieren beheren:

/etc/init.d/domoticz.sh status
/etc/init.d/domoticz.sh stop
/etc/init.d/domoticz.sh start
/etc/init.d/domoticz.sh restart

Belangrijkste tip die ik alvast wil meegeven is dat moet zorgen dat je een goede voeding gebruikt voor je Raspberry Pi (dus niet zo’n goedkope USB stekker van een telefoon of zo). Een slechte voeding is een van de grootste redenen dat er vage crashes in Domoticz optreden.

In een volgende blog ga ik wat tips geven m.b.t. het configureren van Domoticz.