Het installeren van de UniFi Controller software op je Debian Server is op zich niet zo moeilijk, maar vereist een aantal stappen.

MongoDB

Sommige mensen rapporteren een dependency probleem met de MongoDB database als ze het UniFi package willen installeren. Daarom kun je deze het beste even apart installeren door de volgende stappen te volgen:

 1. Toevoegen van public key van package management systeem:
  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 0C49F3730359A14518585931BC711F9BA15703C6
 2. Toevoegen van MongoDB repository aan je sources
  echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian jessie/mongodb-org/3.4 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.4.list
 3. Installeren van MongoDB
  apt-get update
  spt-get install -y mongodb-org

Unifi package

Voer vervolgens de volgende stappen uit om het Unifi package zelf te installeren

 1. Voeg de volgende regels toevoegen aan ‘/etc/apt/sources.list’ voor de Unifi repository
  # Unifi
  # deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian unifi4 ubiquiti
  deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian unifi5 ubiquiti
  #deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti
 2. Toevoegen van de GPG Keys van Ubiquity met het volgende commando
  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 06E85760C0A52C50
 3. Installeren van Unifi
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install unifi

Hierna ben je in principe klaar en is je Unifi Controller beschikbaar op het volgende adres:

http://ip-adres:8443Lets’ Encrypt

Ik heb vervolgens nog een port-forward in de router aangemaakt zodat de Unifi Controller ook vanaf buitenaf met een web-browser te bereiken is. Aangezien ik in een vorige blog een Let’s Encrypt certificaat heb ingesteld kunnen we die hier ook weer gebruiken. Die doe je door een ‘installatie-script’ vanaf deze lokatie te laden. Pas hiervan de file ‘unifi_ssl_import.sh’ aan jouw instellingen aan en voer het script uit. Zet verder de aanroep van dit script in een cron-job die je 1 keer per week uitvoert. Vanaf nu zal je Let’s Encrypt certificaat gebruikt worden met de Unify Controller software.