Spotweb is de webbased versie van de bekende Spotnet. Je kunt ook je eigen spotnet maken die je via een webbrowser kunt benaderen. Op deze manier ben je niet afhankelijk van iemand anders en heb je dus alles in eigen beheer.

Het installeren is niet zo erg moeilijk en hieronder beschrijf ik de stappen die je hiervoor moet uitvoeren. Ik ga ervan uit dat je als ‘su’ (superuser) bent ingelogd.

Spotweb afhankelijkheden installeren

apt-get install apache2 php5 php5-curl php5-gd php5-gmp

PHP timezone instellen
Hiervoor moet je je PHP configuratie aanpassen. Dit doe je in de volgende 2 configuratie-files:

/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/cli/php.ini

Zorg ervoor dat in beide bestanden de ‘date.timezone’ als volgt is ingevuld:

date.timezone = Europe/Amsterdam

Vergeet niet om hierna je Apache te herstarten met het commando:

/etc/init.d/apache2 restart

Database instellen

apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql
/etc/init.d/apache2 restart

Kies een sterk passwoord voor je database als hierom gevraagd wordt. Dit heb je hierna nodig om in te loggen op mysql.

Spotweb database en gebruiker aanmaken

mysql -p
Enter password:
mysql> CREATE DATABASE spotweb;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql> CREATE USER 'spotweb'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON spotweb.* TO spotweb @'localhost' IDENTIFIED BY 'new password';
mysql> quit
Bye

Spotweb installeren
Dit doen we vanaf de git source met de volgende commando’s.

apt-get install git
cd /var/www
git clone https://github.com/spotweb/spotweb.git
cd /var/www/spotweb
git pull

Configuratie van Spotweb
Hierna kun je Spotweb via een webbrowser configuren. Ga hiervoor naar:

http://localhost/spotweb/install.php

PHP settings
Alles moet “OK” zijn, behalve “DB::pgsql” en “Own settings file”, deze mogen ook “NOT OK” zijn.

Database settings
Vul hier het password in dat je ook gebruikt hebt bij instellen van de spotweb gebruiker.
Selecteer: Verify database

Usenet server settings
Usenet server: (kies hier je news server)
username: (voer hier je news server gebruikersnaam in)
password: (voer hier je news server wachtwoord in)
Selecteer: Verify usenet server

Spotweb type
Kies het Spotweb authenticatie “type” wat het best bij je past.
Vul de “Administrative user” in.
Selecteer: Create system

Hierna moet je nog de file ‘/var/www/spotweb/dbsettings.inc.php’ creëeren met de volgende inhoud:

<?php
$dbsettings['engine'] = 'mysql';
$dbsettings['host'] = 'localhost';
$dbsettings['dbname'] = 'spotweb';
$dbsettings['user'] = 'spotweb';
$dbsettings['pass'] = 'new password';

Spotweb database initieel vullen

De eerste keer dat je je spotweb database gaat vullen, kan dit erg lang duren. Dit is normaal. Je vult deze met het volgende commando:

php /var/www/spotweb/retrieve.php

Als je je spotweb database eenmaal initieel hebt gevuld is het zaak dat je deze regelmatig ververst met hetzelfde commando via een cron-job. Ik gebruik hiervoor de volgende commando’s in mijn cron-job:

cd /var/www/spotweb && /usr/bin/php retrieve.php > /dev/null

In principe ben je nu klaar en heb je je eigen web-based Spotweb draaien die je als volgt benadert:

http://localhost/spotweb
Je kunt bijvoorbeeld SABnzb+ gebruiken om NZB bestanden te downloaden. Dit kun je bij je Preferences van Spotweb instellen. Dit wijst zichzelf allemaal uit en ga ik hier verder niet behandelen.

Deze blog is alleen voor educatieve doeleinden. Het draaien van een Spotweb server die benaderbaar is voor de buitenwereld is illegaal en strafbaar en doe dit dus niet.