Met Sickrage kun je heel eenvoudig automatisch ingestelde TV Series ophalen. Sickrage regelt alles voor je tot en met notficaties aan toe.

Zoals je in een vorige blog item hebt kunnen lezen kun je SickBeard gebruiken om automatisch TV Series te downloaden. Dit werkt prima, maar de laatste tijd komen er geen updates voor SickBeard meer uit. Nu zag ik dat er een fork is gemaakt van SickBeard onder de naam SickRage die wel regelmatig wordt geupdated. Verder ziet deze er weer net wat mooier uit. Tijd om deze eens uit te gaan proberen.

Installeer de essentiële onderdelen:

sudo apt-get install git-core python python-cheetah

Verander nu je directory naar je user home directory en download een copy van SickRage vanaf de GIT repository:

cd /home/<user>
git clone https://github.com/SiCKRAGETV/SickRage.git .sickrage

Aangezien we vanaf een GIT repository hebben gedownload kun je altijd eenvoudig updaten met het commando:

git pull

Nu gaan we SickRage voor de eerste keer opstarten zodat een default configuratie-bestand wordt aangemaakt:

python SickBeard.py

Je kunt nu Sickbeard stoppen met CTRL-C en CTRL-Z (even wachten) om zodoende de default gecreëerde configuratie-file ‘config.ini’ aan te passen en je gewenste listen-port in te stellen. Ik heb deze op 8100 gezet zodat ik eventueel altijd nog kan terugschakelen naar SickBeard (die bij mij tot nu toe op 8081 draaide).

Om SickRage voortaan automatisch te laten opstarten als je de Server (re)start moet je de volgende commando’s uitvoeren:

cp runscripts/init.debian /etc/init.d/sickrage
chmod +x /etc/init.d/sickrage

Creëer nu een nieuwe file genaamd ‘sickrage’ in de ‘/etc/default’ folder en plaats hierin de volgende regels:

# COPY THIS FILE TO /etc/default/sickrage
SR_HOME=/home/<user>/.sickrage/
SR_DATA=/home/<user>/.sickrage/
SR_PIDFILE=/var/run/sickrage/sickrage.pid
SR_USER=www-data
SR_GROUP=www-data

Geef ‘/etc/default/sickrage’ uitvoer rechten met het volgende commando:

chmod +x /etc/default/sickrage

Tenslotte nog even de boot sequence updaten:

update-rc.d sickrage defaults

Je kunt nu voortaan SickRage automatisch stoppen en starten met het commando:

/etc/init.d/sickrage restart

Je kunt SickRage vanaf een webbrowser benaderen op je ingestelde listen-port (in mijn geval 8100):

http://localhost:8100

Hieronder zie je tenslotte wat schermen hoe SickRage eruit ziet. Het lijkt erg op de oude SickBeard, maar het is allemaal net wat mooier:

Hopelijk gaat deze tool zijn werk goed doen. Tot nu toe ziet het er allemaal erg goed en mooi uit.