Vandaag leg ik uit welke ervaringen ik allemaal heb opgedaan met het draaien van een WordPress site op mijn ReadyNAS. Ik geef tevens wat tips.

Ik ben nu bijna 2 maanden bezig om WordPress bij mezelf thuis te hosten op de ReadyNAS NVX. Het resultaat hiervan zie je nu op je scherm šŸ˜‰

Tijdens deze tijd heb ik een hoop geleerd wat ik met jullie wil delen.

Memory en TimeOuts
Ten eerste kwam ik er achter dat de default waarden voor maximaal memory gebruik en execution time nogal laag staan ingesteld bij de default PHP installatie op de ReadyNAS. Deze kun je zelf eenvoudig aanpassen door de volgende files te editten:

/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/cli/php.ini
/etc/php5/apache/php.ini

Verhoog hierbij de volgende waarden:

'max_memory_limit' naar 128M
'max_execution_time' naar 60

Upgraden Plugins/Themes lukt niet
Je kunt Plugins/Themes voor WordPress meestal op 2 verschillende manieren installeren. Ten eerste kun je dit rechtstreeks vanuit het Dashboard van WordPress zelf doen. In dat geval heb je geen probleem.
Je kunt dit echter ook doen door de betreffende zip-file van de Plugin/Theme zelf uit te pakken op de gemapte drive van je Website op de ReadyNAS. In het laatste geval heb je soms wel een probleem. Het blijkt namelijk dat vaak de file-rechten voor je nieuwe files niet goed staan. Deze moet voor het Apache Process waarop WordPress draait, toebehoren aan user/groep: admin/admin. Je kunt dit achteraf zelf eenvoudig corrigeren nadat je de Plugin/Theme hebt geĆÆnstalleerd.

Voer de volgende commando’s uit als je bent ingelogd met Secure Shell (SSH via Putty) op je ReadyNAS:

chown -R admin:admin /c/WordPress
killall -USR1 apache-ssl

(in dit voorbeeld heet de share waar de website staat ‘WordPress’)

Je zult zien dat je nu de Plugin/Theme wel automatisch kunt upgraden.

Cooliris NextGen Plugin werkt niet
Dit was een lastig probleem om op te lossen. Deze plugin verlangt dat de file ‘crossdomain.xml’ aanwezig is in de root van je Site (zie ook link). Als je deze file echter creĆ«ert in de root van je Share waar je Website staat zul je merken dat het nog steeds niet werkt. Dit heeft te maken met hoe de ReadyNAS omgaat met het redirecten van verkeer op poort 80 naar je website.

Je kunt het issue echter oplossen door de volgende acties uit te voeren:

  1. Login op ReadyNAS met Secure Shell (SSH via Putty)
  2. Edit file /etc/frontview/apache/Virtual.conf

Originele inhoud van file:

<VirtualHost _default_:80>
  SSLEngine off
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^/admin/(.*)$ https://%{SERVER_NAME}/admin/$1 [R,L]
</VirtualHost>

Aangepaste inhoud van file:

Code:
<VirtualHost _default_:80>
  DocumentRoot /c/WordPress
  SSLEngine off
  RewriteEngine on
  RewriteRule ^/admin/(.*)$ https://%{SERVER_NAME}/admin/$1 [R,L]
</VirtualHost>

(in dit voorbeeld heet de share waar de website staat ‘WordPress’)

  1. killall apache-ssl
  2. apache-ssl -f /etc/frontview/apache/httpd.conf