Als je permalinks wilt gebruiken met WordPress die je op je ReadyNAS host dan moet je nog wat extra aanpassingen maken die ik hier uitleg.

Zoals sommige mensen misschien wel gemerkt hebben, is deze blog een aantal dagen uit de lucht geweest. Dit kwam doordat er iets mis was gegaan toen ik wijzigingen in de ReadyNAS aan het maken was om de nieuwste versie van de WordPress Plugin WP Super Cache werkend te krijgen.

Voor deze plugin is het namelijk noodzakelijk dat je de Permalink Instellingen niet op standard hebt staan. Als je deze echter veranderd, dan zul je merken dat WordPress op de ReadyNAS hierna niet meer zal werken. Dit heeft te maken met de zogenaamde .htaccess file die wordt aangemaakt in de root van je WordPress installatie. Deze .htaccess file is verantwoordelijk voor het re-directen van verkeer naar een bepaalde URL naar een andere lokatie op je WordPress blog.

Tijdens het uitzoeken hoe dit toch werkend te krijgen is er schijnbaar iets mis gegaan waardoor ik mijn Blog totaal niet meer kon benaderen. In dit artikel wil ik jullie uitleggen wat ik hierbij allemaal heb geleerd.

Aanzetten .htaccess
Om een lang verhaal kort te maken komt het er eigenlijk op neer dat je alleen maar de file /etc/frontview/apache/httpd.conf file moet aanpassen. Voeg hier de volgende regels aan toe:

Alias /www /c/www
<Location "/www">
  Options Indexes FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
  Order allow,deny
  Allow from all
</Location>

Hierbij zijn de 2e en 3e www de naam van je Share op de ReadyNAS waar je WordPress staat. Let er verder op dat je dit aan het einde van de file doet na de volgende regel in deze file:

Include /etc/frontview/apache/Shares.conf

Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat je na elke firmware update deze aktie opnieuw moet uitvoeren.

Connect naar MySQL Database
Verder kwam ik na lang zoeken er achter waarom ik op een bepaald moment niet meer kon connecten naar de MySQL database op mijn Webserver op de ReadyNAS. Tijdens mijn onderzoek om .htaccess files te ondersteunen had ik ook de PHP5 installatie vernieuwd. Nu blijkt echter dat je niet de allernieuwste versie PHP 5.3.2 moet installeren maar de voorgaande PHP 5.2.13.

Hiervoor zijn in elk geval 2 redenen aan te wijzen:

  • De nieuwste versie lijkt problemen te geven met connecten naar MySQL Database vanwege socket-path wat je anders moet meegeven in je DB_HOST configuratie van je wp-config.php file
  • De phpMyAdmin Plugin maakt gebruik van deprecated functions die niet meer beschikbaar zijn in de nieuwste PHP versie.

Tijdens dit onderzoek heb ik een kort PHP scriptje geschreven wat je handig kunt gebruiken om je MySQL Database installatie te checken.

<?php
$link = mysql_connect('hostname', 'username', 'password');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
echo 'Connected successfully';
mysql_close($link);
?>

Verander in bovenstaand scriptje de parameters van de mysql_connect aanroep in jouw gegevens en schrijf de file weg naar je Webserver. Roep vervolgens het scriptje rechtstreeks met een URL aan. Als je MySQL installatie correct is dan zal je de melding ‘Connected Succesfully’ moeten zien. In de andere gevallen krijg je een mooie melding te zien wat er eventueel mis is.

Opnieuw CoolIris NextGen Plugin
Nadat ik de .htaccess file voor re-directing werkend had gekregen ontdekte ik dat de CoolIris NextGen Plugin weer niet werkte. Ik kreeg het zo snel niet voor elkaar om een ReWrite rule hiervoor aan te maken en heb toen maar uitgezocht wat de lokatie van de default root van de Website op de ReadyNAS is. Dit blijkt de volgende lokatie te zijn:

/frontview/ui/resource/html/

Plaats nu in deze directory de crossdomain.xml file. Let er wel op dat dit mogelijk gevaarlijk kan zijn voor de veiligheid van je site…