Met subliminal kun je via de command-line eenvoudig automatisch zoeken naar ondertitels voor je media en deze downloaden.

Voor het automatisch downloaden van ondertitels voor TV Series maak ik gebruik van Autosub op mijn Debian Linux Server. Autosub is echter niet geschikt voor het downloaden van ondertitels voor films. Tot nu toe deed ik dat nog altijd handmatig via de site Ondertitels.com. Natuurlijk moet dit ook automatisch kunnen en na kort zoeken vond ik een mooie tool hiervoor Subliminal geheten. Dit is een fork van het vroegere Periscope waar niet verder meer aan ontwikkeld wordt.

Het installeren gaat eenvoudig als superuser met de volgende commando’s:

apt-get install git-core python-pip python-lxml
pip install beautifulsoup4 guessit requests enzyme html5lib
git clone https://github.com/Diaoul/subliminal.git
cd subliminal
git checkout master
python setup.py install

Subliminal is een command-line tool, dus zonder grafische Web Interface. Als je het commando ‘subliminal –help’ intypt dan krijg je een mooie opsomming van opties:

Usage

You can have the documentation of the CLI using subliminal --help:

usage: subliminal [-h] [-l LG] [-s NAME] [-m] [-f] [-w N] [-a AGE] [-c]
 [-q | -v] [--cache-dir DIR | --no-cache-dir] [--version]
 PATH [PATH ...]

Subtitles, faster than your thoughts

positional arguments:
 PATH path to video file or folder

optional arguments:
 -h, --help        show this help message and exit
 -l LG, --language LG   wanted language (ISO 639-1)
 -s NAME, --service NAME  service to use
 -m, --multi        download multiple subtitle languages
 -f, --force        replace existing subtitle file
 -w N, --workers N     use N threads (default: 4)
 -a AGE, --age AGE     scan only for files newer or older (prefix with +)
              than AGE (e.g. 12h, 1w2d, +3d6h)
 -c, --compatibility    try not to use unicode (use this if you have encoding errors)
 -q, --quiet        disable output
 -v, --verbose       verbose output
 --cache-dir DIR      cache directory to use
 --no-cache-dir      do not use cache directory (some services may not work)
 --version         show program's version number and exit

Je kunt dus ondertitels ophalen van een specifieke file, maar ook van een path. Om bijvoorbeeld alle Nederlandse ondertitels op te halen van files jonger dan 1 week in de folder /path/to/videos geef je het volgende commando op in de Command Line Interface (CLI):

subliminal -l nl -a 1w /path/to/videos/

Zoals je ziet is deze tool uitermate geschikt om automatisch ondertitels op te halen met een Cron job. Het leven wordt steeds gemakkelijker zo. Op deze manier houd ik meer tijd over om daadwerkelijk de films te bekijken ;-).