Zoals je in vorige blog topics hebt kunnen lezen heb ik ondertussen al aardig wat verschillende packages draaien op mijn Debian Linux Server. Deze hebben allemaal hun eigen web interface. Het zou handig zijn als je één web-interface hebt waarmee je alle packages in één keer kunt bedienen. Hierdoor hoef je dan niet telkens tussen URL’s te schakelen.

Na wat zoeken heb ik een erg mooie front-end gevonden met de naam HTPC Manager. Deze software ondersteunt erg veel packages en is gemakkelijk in te stellen en te bedienen. Met HTPC Manager is o.a. het volgende mogelijk:

  • XBMC Control
  • Film Management (CouchPotato)
  • TV Show Management (Sickbeard)
  • Download (SABnzbd, Transmission en meer)
  • Plex Management
  • Enkele statistieken van je Server

Installeren van deze software gaat eenvoudig door de volgende stappen in je terminal uit te voeren (bijvoorbeeld in je user directory):

git clone https://github.com/styxit/HTPC-Manager.git
cd HTPC-Manager
cp initd /etc/init.d/HTPC-Manager

Vervolgens moet je het APP_PATH nog goed instellen in file ‘etc/init.d/HTPC-Manager’. Je kunt nu HTPC Manager opstarten met het volgende commando:

/etc/init.d/HTPC-Manager restart

Om je XBMC goed te kunnen besturen moet je de Python Image Library (PIL) installeren. Dit gaat wat lastiger. Volg hiervoor de volgende stappen:

apt-get install python-pip
apt-get install libjpeg-dev libfreetype6 libfreetype6-dev zlib1g-dev
apt-get build-dep python-imaging
apt-get install libjpeg62 libjpeg62-dev

Creëer nu symbolic links voor de libz, libjpeg en libfreetype libraries:

ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so /usr/lib/libz.so
ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so /usr/lib/libjpeg.so
ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so /usr/lib/libfreetype.so

Tenslotte kun je PIL installeren met het commando:

pip install PIL

Als deze klaar is dan zul je, als alles goed is gegaan, het volgende te zien krijgen:

 --------------------------------------------------------------------
 PIL 1.1.7 SETUP SUMMARY
 --------------------------------------------------------------------
 version 1.1.7
 platform linux2 2.7.3 (default, Mar 13 2014, 11:03:55)
 [GCC 4.7.2]
 --------------------------------------------------------------------
 --- TKINTER support available
 --- JPEG support available
 --- ZLIB (PNG/ZIP) support available
 --- FREETYPE2 support available
 *** LITTLECMS support not available
 --------------------------------------------------------------------

Om enkele statistieken uit te lezen van je server moet je psutil installeren. Dit gaat eenvoudig door de volgende stappen uit te voeren:

git clone https://github.com/giampaolo/psutil.git
pip install psutil

Je kunt nu eindelijk HTPC Manager volwaardig gebruiken. Ga hiervoor naar de volgende URL:

http://<ip-adres>:<port>/

De allereerste keer dat je HTPC Manager gebruikt wordt er gevraagd om alles in te stellen. Je hebt hiervoor de benodigde API keys van de verschillende packages nodig. Maar daar plaatjes meer zeggen dan 1000 woorden zie je hieronder een aantal screenshots hoe het eruit ziet:

Ik heb het vermoeden dat ik deze software ontzettend vaak ga gebruiken.