Met het Linux ‘cat’ commando kun je snel ASCII files tonen of aan elkaar knopen. Het heeft een aantal opties om de output te veranderen, maar deze zijn vrij eenvoudig.

Met de tool ‘bat’ kun je voor de ouptput van ASCII files ‘syntax highlighting’ toevoegen voor veel programmeer en opmaak talen. Het heeft diverse opties om je output nog mooier en/of gemakkelijker leesbaar te maken.

Om de ‘bat’ tool te installeren gebruik je het commando:

apt get install bat

In Debian zal de tool nu beschikbaar zijn met het commando ‘batcat’ en niet als ‘bat’. Dit is vanwege een mogelijk ‘nameclash’ met een andere pakket. Je kunt dit oplossen door een symbolische link aan te maken op de volgende manier:

mkdir -p ~/.local/bin
ln -s /usr/bin/batcat ~/.local/bin/bat

Zie vooral de gibhub pagina van ‘bat’ voor al de mogelijkheden van deze tool.

bat 0.12.1
A cat(1) clone with syntax highlighting and Git integration.

USAGE:
  bat [OPTIONS] [FILE]...
  bat 

OPTIONS:
  -l, --language 
      Explicitly set the language for syntax highlighting. The language can be specified as a
      name (like 'C++' or 'LaTeX') or possible file extension (like 'cpp', 'hpp' or 'md'). Use
      '--list-languages' to show all supported language names and file extensions.
  -L, --list-languages
      Display a list of supported languages for syntax highlighting.

  -m, --map-syntax ...
      Map a file extension or file name to an existing syntax. For example, to highlight
      *.conf files with the INI syntax, use '-m conf:ini'. To highlight files named
      '.myignore' with the Git Ignore syntax, use '-m .myignore:gitignore'.
    --theme 
      Set the theme for syntax highlighting. Use '--list-themes' to see all available themes.
      To set a default theme, add the '--theme="..."' option to the configuration file or
      export the BAT_THEME environment variable (e.g.: export BAT_THEME="...").
    --list-themes
      Display a list of supported themes for syntax highlighting.

    --style 
      Configure which elements (line numbers, file headers, grid borders, Git modifications,
      ..) to display in addition to the file contents. The argument is a comma-separated list
      of components to display (e.g. 'numbers,changes,grid') or a pre-defined style ('full').
      To set a default style, add the '--style=".."' option to the configuration file or
      export the BAT_STYLE environment variable (e.g.: export BAT_STYLE=".."). Possible
      values: *auto*, full, plain, changes, header, grid, numbers, snip.
  -p, --plain
      Only show plain style, no decorations. This is an alias for '--style=plain'. When '-p'
      is used twice ('-pp'), it also disables automatic paging (alias for '--style=plain
      --pager=never').
  -n, --number
      Only show line numbers, no other decorations. This is an alias for '--style=numbers'

  -A, --show-all
      Show non-printable characters like space, tab or newline. This option can also be used
      to print binary files. Use '--tabs' to control the width of the tab-placeholders.
  -r, --line-range ...
      Only print the specified range of lines for each file. For example:
       '--line-range 30:40' prints lines 30 to 40
       '--line-range :40' prints lines 1 to 40
       '--line-range 40:' prints lines 40 to the end of the file
  -H, --highlight-line ...
      Highlight the N-th line with a different background color

    --color 
      Specify when to use colored output. The automatic mode only enables colors if an
      interactive terminal is detected. Possible values: *auto*, never, always.
    --italic-text 
      Specify when to use ANSI sequences for italic text in the output. Possible values:
      always, *never*.
    --decorations 
      Specify when to use the decorations that have been specified via '--style'. The
      automatic mode only enables decorations if an interactive terminal is detected. Possible
      values: *auto*, never, always.
    --paging 
      Specify when to use the pager. To control which pager is used, set the PAGER or
      BAT_PAGER environment variables (the latter takes precedence) or use the '--pager'
      option. To disable the pager permanently, set BAT_PAGER to an empty string or set
      '--paging=never' in the configuration file. Possible values: *auto*, never, always.
    --pager 
      Determine which pager is used. This option will overwrite the PAGER and BAT_PAGER
      environment variables. The default pager is 'less'. To disable the pager completely, use
      the '--paging' option. Example: '--pager "less -RF"'.
    --wrap 
      Specify the text-wrapping mode (*auto*, never, character). The '--terminal-width' option
      can be used in addition to control the output width.
    --tabs 
      Set the tab width to T spaces. Use a width of 0 to pass tabs through directly

  -u, --unbuffered
      This option exists for POSIX-compliance reasons ('u' is for 'unbuffered'). The output is
      always unbuffered - this option is simply ignored.
    --terminal-width 
      Explicitly set the width of the terminal instead of determining it automatically. If
      prefixed with '+' or '-', the value will be treated as an offset to the actual terminal
      width. See also: '--wrap'.
  -h, --help
      Print this help message.

  -V, --version
      Show version information.


ARGS:
  ...
      File(s) to print / concatenate. Use a dash ('-') or no argument at all to read from
      standard input.

SUBCOMMANDS:
  cache  Modify the syntax-definition and theme cache

Hieronder vind je een aantal voorbeelden zodat je een beetje een indruk krijgt van de ‘bat’ tool:


Weet jij ook nog een handig tool voor Debian, dan hoor ik dat graag in de reacties onderaan dit artikel.