Met DNS-over-HTTPS voer je DNS resolving uit over een beveiligde HTTPS verbinding. Op deze manier verhoog je de veiligheid voor jezelf omdat niemand kan ‘meekijken’ en je DNS aanvraag kan manipuleren door een ‘man-in-het-midden’ aanval.

DNS-over-HTTPS (onder de volksmond bekend als DoH) is nog niet voor veel DNS resolvers beschikbaar. Cloudflare heeft nu wel een implementatie met de tool cloudflared.

Om deze in te stellen moet je onderstaande stappen uitvoeren. Ik heb hiervan gebruik gemaakt van de informatie die ik vond in deze link.

Installeren

AMD64 architecture (meeste devices)

Download het installatie paket en gebruik dan ‘apt-get’ om het pakket te installeren. Voer het pakket met de -v vlag uit om te controleren dat alles goed werkt:

Binaries voor andere operating systemen kun je hier vinden.

ARM architecture (Raspberry Pi)

Hiervoor moet je de precompiled binary downloaden en copiëren naar de ‘/usr/local/bin/’ directory zodat deze door de ‘cloudflared’ gebruiker kan worden uitgevoerd. Gebruik de -v vlag om de juiste werking te controleren.

Configureren

Creëer een ‘cloudflared’ gebruiker om de daemon service uit te voeren:

Creëer een configuratie file voor cloudflared:

Zet hierin de volgende inhoud:

Update de permissies van deze configuratie en binary file:

Creëer nu het systemd script ‘/etc/systemd/system/cloudflared.service’

Zet hierin de volgende inhoud:

Zorg ervoor dat de systemd service uitgevoerd wordt tijden opstarten, start de service en controleer de status:

Om te controleren of alles werkt kun je het dig commando gebruiken:

Configureren Pi-Hole

Tenslotte moeten we Pi-Hole configureren om de lokale cloudflared service te gebruiken als upstream DNS server. Dit doe je door ‘127.0.0.1#5053’ toe te voegen als Custom DNS (IPv4):



Testen

Om te testen of DOH werkt kun je deze link gebruiken.



Updaten ‘cloudflared’

Voer de volgende acties uit:

Verwijderen ‘cloudflared’

Voer de volgende acties uit:

Conclusie

Met een paar eenvoudige stappen kun je DoH gebruiken met Pi-Hole. Hierdoor wordt internet weer een stukje veiliger voor je.