Het is erg belangrijk dat je over een goede backup strategie nadenkt voordat het te laat is. Vandaag geef ik wat tips hoe je dit kunt aanpakken.

Zoals je in een vorige blog artikel hebt kunt lezen heb ik nu mijn Blog draaien op een zelf in elkaar gestoken Server met een miniITX moederbord van Asus als Basis. Tevens heb ik nu ook een IMAP Server draaien op deze Server die automatisch mijn diverse mailboxen ‘scraped’ en aanbiedt via een IMAP Server.

Dit betekent dat er belangrijke informatie op deze Server staat. Het is derhalve verstandig om regelmatige backups te maken van de data op deze Server. Ik heb dit backuppen onderverdeeld in 3 categorieën die elk op een andere manier worden gedaan:

  • Compleet Systeem, inclusief Debian OS en data
  • Blog Data
  • Email Data

Hieronder ga ik behandelen hoe ik elk onderdeel backup.

Compleet Systeem
De Server draait op een Debian Linux distributie. Hiervoor is erg veel gratis software voorhanden om backups te maken, maar de bekendste is PartImage. Nu kun je deze eenvoudig installeren met het volgende commando:

apt-get install partimage

Als je dan echter je systeem wilt backuppen zul je er achter komen dat het sterk wordt afgeraden om je actieve partitie te backuppen met PartImage. Normaal gesproken zul je deze eerst moeten unmounten. Dit doe je door het volgende commando:

umount /dev/sda1

Je komt er dan echter weer achter dat je deze partitie niet kunt unmounten daar deze nog bezet is door heel veel processen. Handiger is het om gebruik te maken van een SystemRescueCD waar PartImage al opstaat. Je hoeft dan slechts van deze CD te booten en je niet te bekommeren om je actieve partitie te unmounten.

Nadat je van deze CD bent geboot mount ik altijd nog even de backup share van mijn ReadyNAS met de volgende commando’s:

mkdir /backup
mount -o nolock 192.168.1.22:/Backup /backup

Hierna start ik PartImage op. Je kunt PartImage zowel in command-line als GUI (Graphic User Interface) mode draaien. Het makkelijkste is GUI te kiezen door het volgende commando in te typen:

partimage

Je krijgt dan het volgende scherm te zien:

Kies nu de partitie die je wilt backuppen, de image-file waar je naartoe wilt schrijven en druk vervolgens op F5. Je krijgt nu het volgende scherm te zien:
Gebruik hier de default settings (Gzip) en druk weer F5. Na een analyse door ImagePart moet je nog [OK] drukken en het backuppen zal dan beginnen.

Blog Data
Ik gebruik een plugin om de database met WordPress gegevens elke nacht automatisch te backuppen (link). Deze wordt dan automatisch als email met een attachment gestuurd. Hieronder zie je hoe eenvoudig je deze plugin kunt instellen:

Naast je database bestaat de Blog ook uit allerlei andere data zoals je WordPress installatie, Thema’s, Plugins, Foto’s, etc. Deze zul je ook moeten backuppen. Dit heb ik opgelost door m.b.v. Samba een drive-mapping naar de directory met deze gegevens te maken. Zie ook mijn eerdere Blog (link) hoe ik dit gedaan heb. Het komt erop neer dat je de configuratie-file ‘/etc/samba/smb.conf’ moet instellen. Hieronder zie je een stukje van deze configuratie-file:

[WordPress]
path = /var/www
comment = Share to WordPress Homepage
available = yes
public = yes
writable = yes
browseable = yes
valid users = xxxxxxxx
force user = root
force group = root

In mijn Windows systeem heb ik tenslotte een drive-mapping naar deze Samba share gemaakt. Vervolgens zip ik de contents van deze mapped drive op regelmatige basis naar mijn Backup Share op mijn ReadyNAS.

Email Data
De Email Data van de IMAP Server is opgeslagen als diverse files in een email directory. Ik heb nu ook weer met Samba een drive-mapping naar deze directory gemaakt. In mijn Windows systeem heb ik een drive-mapping naar deze Samba share gemaakt en wordt de inhoud op regelmatige basis gezipped naar mijn Backup Share op mijn ReadyNAS.

Onderschat niet het belang van een goede backup-strategie. Als je dit goed hebt geregeld dan kun je in het geval van een catastrofe snel je systeem weer correct werkend krijgen. Laatste tip is nog dat je de backups ook regelmatig op een fysieke andere plaats dan je huis opslaat. Anders heb je bijvoorbeeld nog niks aan je backups als je huis afbrandt.